مدودف همچنین به تلاش‌های غرب برای ترویج ایده‌هایی در راستای تجزیه روسیه هشدار داد که «هرگونه فروپاشی خشونت‌آمیز در یک قدرت هسته‌ای، به معنای نابودی بشریت است.»