ابراهیم عبدالعاطی مخترع دستگاه جنجال برانگیز درمان ویروس هپاتیت و ایدز در مصر صبح امروز(جمعه) در سخن ۷۴ سالگی درگذشت.