حساب توئیتری «رجل دوله» از یک ترور نافرجام علیه «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی پرده برداشت.