رسانه‌ها ازعدم موفقیت کفیل نخست وزیری ارمنستان در رای گیری پارلمان این کشور جهت تصدی سمت نخست وزیری خبر دادند.