مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای را در محکومیت انکار هولوکاست تصویب کرد.