رئیس دوره فعلی نشست‌های شورای همکاری خلیج فارس با اعلام مخالفت اعضای این شورا با هر گونه دخالت خارجی در امور کشور‌های عربی، بر لزوم اجرای قطعنامه‌های بین‌المللی درباره یمن تاکید کرد.