نماینده ایالت «کنتیکت» در سنای آمریکا پیش از این، از جو بایدن خواسته بود که فورا واشنگتن را به برجام برگرداند.