یک دادگاه فدرال آمریکا با تصمیم دولت جو بایدن، رئیس جمهوری این کشور که ده‌ها میلیون آمریکایی را ملزم به واکسیناسیون در مقابل کرونا یا انجام آزمایش هفتگی می‌کند مخالفت کرد.