رسانه‌ها خبر دادند که دولت آمریکا به متحدان خود اطلاع داده بازگشت به پیمان آسمان‌های باز، ارسال پیامی اشتباه به روسیه است.