یک سناتور جمهوری‌خواه گفت، تمدید معاهده اتمی آمریکا و روسیه دقیقا همان چیزی است که رئیس جمهور این کشور می‌خواهد و به زیان امنیت ملی آمریکا خواهد بود.