فعالان حقوق بشر در عربستان طی کمپینی از دولت سعودی خواستند که زندانیانی که به خاطر مخالفت با تحریم قطر به زندان افتاده‌اند را آزاد کند.