القحطانی، که اطلاعات کمی در مورد او وجود دارد، پس از دستگیری در جولای ۲۰۲۱، به موجب قانون مبارزه با جرایم تروریستی و تامین مالی آن محاکمه شد.