دادگاهی در آمریکا، یک تبعه چین را به بهانه تلاش برای سرقت اسرار تجاری ایالات متحده به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.