وزارت امور خارجه آمریکا امروز شنبه بخشی از آنچه را که محور‌های توافق راهبردی با عراق، خوانده شده، منتشر کرد، در حالی که در آن اشاره‌ای به خروج نظامیان آمریکا از عراق که دغدغه بسیاری از جریان‌ها و احزاب و نیز گروه‌های عضو محور مقاومت می‌باشد، نشده است.