رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین تأکید کرد قدس خط قرمزی است که فلسطینیان هرگز تعدی به آن را نمی‌پذیرند.