در حراجی اخیر آثار قرن بیستم کریستیز دو اثر هنری از اندی وارهول که در آن‌ها محمد علی و ژان میشل باسکیا به تصویر کشیده شده‌اند به فروش رسیدند و در این بین پرتره باسکیا گران‌ترین اثر شب حراجی بدل شد.