منابع کره ای می گویند: رییس جمهور این کشور با ولیعهد عربستان سعودی دیدار می کند.