به گفته منابع رسمی در امارات «محمد بن زاید» ولیعهد این کشور در روز چهارشنبه (فردا) به ترکیه سفر خواهد کرد.