محققان می‌گویند سازوکار پیشرفت آلزایمر را فهمیده‌اند.