در حالیکه ترکیه با شیوع موج جدید کرونا دست و پنجه نرم می‌کند، دولت این کشور از اقدام‌های محدود کننده تازه برای حفظ جان شهروندان این کشور در مقابله با کرونا خبر داد.