منابع آمریکایی محتوای نامه رییس جمهور پیشین این کشور به پنتاگون را فاش کردند. «دونالد ترامپ»، رییس جمهور پیشین آمریکا، پس از شکست در انتخابات ریاست جمهوری این کشور، یادداشتی مخفیانه را برای وزارت دفاع آمریکا فرستاده و در آن به پنتاگون برای خروج نیرو‌های آمریکایی از مناطق مختلف جهان فشار آورده است.