رئیس پارلمان منحل شده و نخست وزیر سابق تونس به اتهام نقض قوانین تبلیغات سیاسی و عدم شفافیت منابع مالی مبارزات انتخاباتی محاکمه می‌شوند.