ارتش اوکراین توانسته ضمن عقب راندن ۲۵ تا ۳۵ کیلومتری روس‌ها از شرق پایتخت، بیش از ۳ هزار سرباز روس را به محاصره در بیاورد.