سازمان جهانی بهداشت جمعه شب در واکنش به تعلیق واکسن آسترازنکا در چندین کشور اعلام کرد که محاسن این واکسن از خطراتش بسیار بیشتر است.