یک تحقیق نشان می‌دهد که اولین واکسن کرونایی که هند به صورت بومی تولید کرده، کارایی بالایی دارد.