مجلس نمایندگان آمریکا طرح ممنوعیت حمل سلاح‌های تهاجمی را تصویب کرد، اما در روند تبدیل این طرح به قانون، چالش‌های جدی وجود دارد.