سخنگوی طالبان با بیان اینکه ما خواهان تعامل رسمی با جامعه جهانی هستیم، گفت: برخی از کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی بنا به ملاحظاتی که با آمریکا دارند، علاقه‌ای برای به رسمیت هیات حاکمه افغانستان ندارند.