پس از آنکه اردوغان مساله اجرای مجازات اعدام در ارتباط با علت آتش‌سوزی‌های جنگلی گسترده در ترکیه را مطرح کرد، این کشور قرار است بار دیگر مساله از سرگیری مجازات اعدام را مورد بررسی قرار دهد.