متا (شرکت مادر فیس بوک) به اتهام جمع آوری اطلاعات حساس پزشکی کاربران بدون رضایت آن ها، با دو شکایت روبرو است.