خبرگزاری رویترز خبر داد که در بحبوحه شیوع سویه اُمیکرون در جهان، تعداد مبتلایان به کرونا در اروپا از ۷۵ میلیون نفر عبور کرده است.