ریشی سوناک، نامزد حزب محافظه کار انگلیس، روز یکشنبه وعده داد در صورت تصدی پست نخست وزیری، در قبال چین سختگیرانه عمل کند و ابرقدرت آسیایی را “تهدید شماره یک” برای امنیت داخلی و جهانی خواند.