دبیرکل ناتو اشاره کرد که با رئیس‌جمهوری فرانسه درباره استقرار نیرو‌های روسیه در خاک اوکراین و اطراف آن صحبت کرده است.