سخنگوی پنتاگون مدعی شد که قایق‌های تندروی ایرانی اقدام به «مانور‌های غیرایمن» در فاصله ۱۵۰ تا ۳۰۰ یاردی شناور‌های آمریکایی کرده‌اند.