یکی از اتومبیل‌های تیم ویلیامز در تمرینات پیش فصل مسابقات فرنول یک، دچار آتش‌سوزی شد.