رویترز خبر داد دولت بایدن تیمی در سطح عالی به چند کشور خاورمیانه می‌فرستد تا نگرانی‌های مربوط به بازگشت واشنگتن به برجام را کاهش دهند. گفته شده عربستان، امارات، مصر و اردن، از جمله این کشورها هستند.