نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا با اشاره به حمایتهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری سابق این کشور از حملات ششم ژانویه به ساختمان کنگره تاکید کرد او نباید دوباره به مقام ریاست جمهوری برسد.