همزمان با بالا گرفتن تنش ها بین ویلنیوس و مینسک بر سر بحران پناهجویان، پارلمان لیتوانی در مرزهای این کشور با بلاروس، اعلام حالت اضطراری کرد.