رییس شورای ریاست جمهوری لیبی از آنکارا خواست تا نیروهایش را از خاک این کشور خارج کند.