ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه امروز اعلام کرد که در مذاکرات وین پیشرفت حاصل شده است.