سرگئی آندریف سفیر روسیه در ورشو به وزارت خارجه لهستان احضار شد.