یک مقام ارشد دولت لهستان از برنامه راهبردی این کشور در ساخت ۶ راکتور اتمی با کمک‌های فنی و مالی آمریکا خبر داد.