وزیر امور خارجه انگلیس پس از اقدام مشابهی از سوی آمریکا، مدعی حمایت از کی‌یف در موضوع کریمه شد.