شرکت هواپیمایی اتریشی به علت افزایش تعداد موارد ابتلا به کووید-۱۹ در بین کارکنانش مجبور شد ۵۲ پرواز از ۳۶۰ پرواز برنامه ریزی شده خود در اروپا را لغو کند.