یک رسانه صهیونیستی شنبه شب فاش کرد که نگرانی‌های امنیتی علت لغو حضور هیأت اعزامی این رژیم در نمایشگاه نظامی ابوظبی بوده است.