موج جدید سویه اومیکرون ویروس کرونا و هوای نامساعد زمستانی، بیش از چهار هزار پرواز را در جهان در روز نخست سال جدید میلادی ۲۰۲۲ لغو کرد که بیش از یک هزار و ۸۰۰ پرواز متعلق به آمریکا بود.