آمار‌های رسمی نشان می‌دهد بیش از ۱۴۰۰ پرواز در ایالات متحده طی روز جمعه به خاطر شیوع سریع سویه اومیکرون ویروس کرونا لغو شده است.