اعتراضات خیابانی در طرابلس چهارمین روز خود را پشت سر گذاشت و معترضان، با پرتاب کوکتل مولوتوف، یک دادگاه را آتش زدند.