اطلاعات شخصی ۳ هزار اسرائیلی در حمله هکر‌های ایرانی افشا و منتشر شد.