دیپلمات‌های ارشد واشنگتن و مسکو روز سه‌شنبه مذاکرات جدیدی در مورد بحران اوکراین خواهند داشت.