وزیر امور خارجه روسیه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد تصریح کرد کشور‌های غربی با زیر پا گذاشتن موازین دموکراسی به دنبال تحمیل خواسته‌های خود به کشور‌های دیگر هستند.